home employer branding Employer branding: ext...

Employer branding: externe invloeden en strategische aanpassingen

Externe invloeden employer branding

Employer branding is cruciaal voor het aantrekken van talent. De uitdagingen en kansen die zich voordoen, van technologische innovaties tot demografische verschuivingen, vormen de manier waarop we talent zoeken, aantrekken en behouden. Dit artikel belicht hoe externe invloeden uw employer branding strategie kunnen maken of breken en biedt concrete voorbeelden om deze dynamiek te illustreren.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents

  Algemene externe invloeden bij employer branding

  De internationale invloeden

  Internationale trends spelen een cruciale rol in talentwerving. Een voorbeeld hiervan is de groeiende behoefte aan meertalige medewerkers in klantenserviceteams om een wereldwijd klantenbestand te ondersteunen.

  Een aanvullend voorbeeld is een bedrijf dat softwareontwikkelaars in Oost-Europa inhuurt om te profiteren van de lagere loonkosten en het hoge opleidingsniveau. Deze strategie vereist echter een diep begrip van lokale arbeidswetgeving en cultuurverschillen.

  De invloed van wet- en regelgeving

  De invloed van wet- en regelgeving op employer branding is een treffend voorbeeld van hoe externe factoren essentieel zijn in het vormen van employer branding strategieën. Wetten en regels hebben hierin een cruciale rol. Dit wordt vooral duidelijk bij de invoering van de GDPR. Deze wet verplicht bedrijven om hun manier van gegevens verzamelen aan te passen. Dit heeft directe gevolgen voor hun benadering van employer branding.

  Een helder voorbeeld hiervan is een bedrijf dat zijn recruitmentstrategieën moet bijstellen om volledig aan de GDPR te voldoen. Het bedrijf besluit om voorafgaande toestemming van kandidaten te vragen voordat het hun gegevens verwerkt. Hiermee benadrukt het bedrijf zijn commitment aan privacy en openheid. Deze strategie draagt bij aan een positief imago en illustreert hoe belangrijk het is om rekening te houden met employer branding externe factoren. Het toont aan dat de organisatie de rechten en het welzijn van haar werknemers hoog in het vaandel heeft staan.

  De invloed van de branche- en concurrentie

  De invloed van branche- en concurrentieontwikkelingen op employer branding is niet te negeren. Dit is vooral zo in sectoren waar gespecialiseerd talent moeilijk te vinden is. Kijk bijvoorbeeld naar de technologiebranche. Hier is het aantrekken van softwareontwikkelaars door de felle concurrentie een voortdurende uitdaging. Om op te vallen, kan een technologiebedrijf inzetten op unieke employer branding strategieën. Deze strategieën focussen zich op aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en flexibele werktijden. Deze methode reageert op de externe invloeden binnen de branche. Het hebben van een sterk employer brand is cruciaal om de beste kandidaten aan te trekken.

  Daarbij kan samenwerken met onderwijsinstellingen een slimme zet zijn, beïnvloed door de strijd om talent. Door stages en beurzen aan te bieden, krijgt een bedrijf niet alleen direct toegang tot recent afgestudeerden. Het versterkt ook zijn imago als een betrokken en op ontwikkeling gerichte werkgever. Deze aanpak, gedreven door de wens om op te vallen in een uitdagende markt, laat zien hoe diep de impact van branche- en concurrentieontwikkelingen gaat bij het vormgeven van doeltreffende employer branding strategieën.

  De invloed van geografische verschillen

  De locatie van uw bedrijf kan een grote invloed hebben op de beschikbaarheid van talent. Bedrijven in grote stedelijke gebieden hebben misschien toegang tot een grotere talentpool, maar ervaren ook meer concurrentie.

  Een voorbeeld is een tech start-up in een kleinere stad die samenwerkt met lokale universiteiten om talent te werven, gebruikmakend van de lagere kosten van levensonderhoud en de aantrekkelijkheid van een hechtere gemeenschap als wervingsvoordeel.

  Technologische ontwikkelingen

  De opkomst van nieuwe technologieën heeft de talentwervingstransformatie versneld. Digitale platforms stellen recruiters in staat om efficiënter met kandidaten te communiceren en hen te beoordelen.

  Een specifiek voorbeeld is het gebruik van AI-gebaseerde screeningtools die kandidaten automatisch evalueren op basis van hun vaardigheden en ervaring, wat het selectieproces aanzienlijk versnelt en verbetert.

  Specifieke invloeden voor employer branding

  Demografische ontwikkelingen

  Demografische trends, zoals de vergrijzing van de bevolking, vereisen dat bedrijven hun wervingsstrategieën heroverwegen om aantrekkelijk te blijven voor jongere generaties.

  Een voorbeeld is het aanpassen van de communicatiestrategie naar meer visuele en digitale platforms die resoneren met jongere doelgroepen, zoals sociale media en mobiele apps.

  Flexibilisering van de arbeidsmarkt

  De verschuiving naar meer flexibele arbeidsvormen vraagt om een herziening van traditionele werkmodellen. Een organisatie kan bijvoorbeeld remote werk opties of flexibele uren introduceren als een manier om talent aan te trekken dat waarde hecht aan werk-privébalans.

  Een ander voorbeeld is het bieden van projectgebaseerde contracten of freelance mogelijkheden, wat aantrekkelijk kan zijn voor professionals die op zoek zijn naar diversiteit in hun werk.

  Schaarste op de arbeidsmarkt

  Het tekort aan gespecialiseerde vaardigheden in sectoren zoals IT en gezondheidszorg dwingt bedrijven om buiten traditionele talentpools te kijken. Een IT-bedrijf kan bijvoorbeeld niet-traditionele wervingskanalen verkennen, zoals coding bootcamps of online cursussen, om toegang te krijgen tot onontgonnen talent.

  Mismatch op de arbeidsmarkt

  Een mismatch tussen de vaardigheden van werkzoekenden en de vereisten van de markt kan leiden tot vacatures die moeilijk te vullen zijn. Bedrijven kunnen inspelen op deze uitdaging door intern opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s aan te bieden die werknemers helpen om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen.

  Andere inzichten

  die ook interessant zijn

  Laat uw merk de markt dirigeren

  Laat GRAMO Creative Digital Agency uw merk naar het volgende niveau tillen – neem nu contact op voor een creatieve symfonie in branding en digitale marketing.